Obsah

ZPRÁVY PND TV 2019

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Tepelná izolace střechy zabrání promrzání budovy

Správné provedení zateplení střechy je jedním z důležitých faktorů pro zabezpečení objektu proti tepelným ztrátám a nastolení správné vnitřní teploty podkroví v letním a zimním období. Nekvalitně provedené zateplení střechy se vyznačuje v letních měsících zbytečně vysokou teplotou v podkroví a naopak v zimě tepelnými ztrátami neboli nízkou teplotou v podkroví.

Ačkoli řada bytových domů chce ušetřit na energiích, volí z nedostatku financí, nekomplexní zateplení panelových domů a spokojí se pouze s výměnou hydroizolace. Snížení úniků tepla se však nejvíc projeví při kompletním zateplení, vč. střechy. Komplexním zateplením lze ročně ušetřit 50 až 70 % procent nákladů na teplo. Zateplení střechy zamezí únikům tepla v zimě a přehřívání v létě, a sníží tak výrazně náklady za vytápění. Při zateplování střechy je nezbytné přihlížet k tomu, zda jde o střechu šikmou nebo plochou.

Zateplení střechy zeleným porostem

Zelené střechy jsou významným funkčním prvkem velkoměst. Fungují jako přírodní ekologická klimatizace, okysličují, ochlazují a zvlhčují okolní vzduch. Navíc domům dodávají příjemný vzhled, který ocení nejen majitel, ale i kolemjdoucí a sousedé. Zlepšují kvalitu prostředí, v létě ochlazují stavbu a její okolí a tím narušují jev tzv. městských tepelných ostrovů, kdy se povrch budov a komunikací ohřeje na vysokou teplotu.

Na rozdíl od rostlin nedokážou betonové, asfaltové a zejména tmavé plochy sluneční záření upotřebit jinak než tepelnou energii absorbovat. Města se tak stávají akumulátory tepelné energie. Rozdíl teploty města a volné krajiny pak činí pět až deset stupňů Celsia. Teplota zelené střechy je naopak v letních měsících až o 40 °C nižší než u klasické ploché střechy.

V zimě naopak zelená střecha chrání budovu proti promrzání. U domů, které zelenou střechu mají, byly v zimě při nočních teplotách okolo -10 °C naměřeny v hloubce 5cm substrátu teploty jen od 0 °C do -1 °C. Je také zjištěno, že v prostorách přímo pod ozeleněnou střechou je v létě stejná teplota jako v prvním patře.

Z dalších vlastností jmenujme schopnost pohlcovat prachové částice, zadržovat dešťovou vodu, snižovat koncentraci přízemního ozonu, tlumit hluk ve městech nebo, jak vyplynulo z pokusu univerzity v australském Melbourne, pohled na zelenou střechu zlepšuje soustředění.

Výhody zateplené střechy:

Úspory a tepelná pohoda na dlouhá léta. Díky moderním materiálům může zateplená střecha chránit dům před fyzikálními vlivy (teplý vs. studený vzduch) několik generací.

Teplotní stabilita. Zateplená střecha zamezí tepelným mostům i zatékání a hlavně v půdním prostoru vytvoří optimální, stabilní klima. Což znamená příjemné pocity, pokud jde o teplotu, v létě i v zimě.

Úspory. Izolace střechy sníží prostup tepla až o 50 %. To znamená, vedle příjemných pocitů, významnou úsporu na nákladech na vytápění.

Hodnota objektu.  Užitná hodnota domu se zateplením střechy zvýší.

Kvalita bydlení. Úspora nákladů a vyrovnaná celoroční teplotní pocitová rovnováha významně zvýši pohodu bydlení a jeho komfort.
Zelené střechy jsou naší budoucností. Minulé léto nám ukázalo svoji sílu, nejen že začalo dříve ale téměř končilo až v listopadu. Výše teplot a vysoký počet dní bez deště ovlivnilo třeba kvalitu úrody a sklizně, na mnohých místech v naší republice bylo takové sucho, že spotřebu vody bylo třeba regulovat. Možná si řeknete, co nedohnalo počasí v létě, dožene teď v zimě. Sněhová pokrývka sice pokryla celé území ČR, ale i tak odborníci stále varují, že není zdaleka vyhráno. I přes srážky zůstává intenzita sucha ve větší povrchové hloubce velmi vysoká.

Proto ve dne 25.-26. února organizujeme konferenci Ostrovy života, v Brně v hotelu Holiday Inn, Křížkovského 20. Konference se bude věnovat technickým řešením pro budovy v rámci minimalizace dopadů sucha a horka. Je určena pro vlastníky bytových i nebytových domů, správcovské organizace bytového i nebytového fondu, zástupce měst a obcí a také projektanty a širokou veřejnost. Ti všichni mohou vodohospodářskou problematiku řešit přímo v domech pomocí zmíněných opatření a přispět k tomu, aby se ve městech lépe žilo i v období velkých extrémních venkovních teplot.

Hlavními klíčovými tématy jsou: zelené střechy, recyklace šedé vody, ostrovní řešení s FVE, zadržení a využití srážkové vody, dotační podpora, termoregulační systémy budov

Konferenci podporuje Český hydrometeorologický ústav a Karlova univerzita, kteří přinášejí alarmující informace v oblasti modelů vývoje klimatu pro blízkou budoucnost. Záštitu převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní fond životního prostředí, Jihomoravský kraj i město Brno. Odbornou záštitu převzal Cech topenářů a instalatérů.

 

Proč přijít na konferenci?

 • dozvíte se o nových možnostech tepelných i finančních úspor budov,
 • seznámíte se s novými vizemia strategiemi v boji proti suchu pro budoucí období,
 • navážete nové kontakty s odborníky,
 • budete mít možnost konzultovat danou problematiku,
 • dozvíte se, jak ze střechy udělat nový prostor k odpočinku,
 • opatřeními získáte větší nezávislost na dodavatelích energií a posílíte energetickou i vodohospodářskou soběstačnost budovy.

 

 Chci se konference zúčastnit

 

 Co vás čeká?

 • 15 přednášek ve dvou dnech
 • ukázky praktických řešení – systémů zadržování srážkových vod, recyklace tzv. šedé vody, ostrovní systémy FVE, zelené střechy aj.
 • setkání s odborníky, možnost diskuse a konzultace
 • konferenční sborník a další vzdělávací materiály
 • společenský večer vč. slavnostního rautu a doprovodného programu

Autor:Pavla Pilchová, Pro náš dům, z.s.

Použité zdroje: Izolace-info.cz;